PNEUMONIA: VÍRUS OU BACTÉRIA

Como diferenciar pneumonia viral de bacteriana

Wilson Rocha Filho